Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Serendipity Group AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Saeid Esmaeilzadeh
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot/suppleant
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Sdiptech AB (publ)
Identifieringskod för utgivare – LEI
Transaktionsdetaljer
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Sdiptech stamaktie serie B Avyttring 197 763 Antal 51,00 SEK 2016-07-21 Utanför handelsplats
Sdiptech stamaktie serie B Avyttring 179 091 Antal 55,00 SEK 2016-07-21 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat Snittpris
Sdiptech stamaktie serie B Avyttring 2016-07-21 Utanför handelsplats 376 854 (Antal) 52,900905921125953286949322549 SEK
<< Tillbaka