Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Birgitta Henriksson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Birgitta Henriksson
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot/suppleant
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Ändrad volym pga tilläggsköp inom samma order
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Sdiptech AB (publ)
LEI-kod
549300JBO7VTEGMRW310
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Aktie Sdiptech B SE0003756758 Förvärv 4600,0 Antal 43,00 SEK 2019-05-31 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
Sdiptech B SE0003756758 Förvärv 2019-05-31 Utanför handelsplats 4600,0 (Antal) 43,00 SEK
<< Tillbaka