Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Vladislav Suglobov
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Vladislav Suglobov
Befattning för person i ledande ställning
CEO of issuer
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
G5 Entertainment AB (Publ)
LEI-kod
549300K7QJ1N1FEG2X81
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Teckningsoption Warrants 2016/2019 Avyttring 10000,0 Antal 47,69 SEK 2019-09-10 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
Warrants 2016/2019 Avyttring 2019-09-10 Utanför handelsplats 10000,0 (Antal) 47,69 SEK
<< Tillbaka