Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Bengt Lejdström
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Bengt Lejdström
Befattning för person i ledande ställning
Ekonomi/finanschef
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Sdiptech AB
LEI-kod
549300JBO7VTEGMRW310
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Teckningsoption Teckningsoptioner av serie 2018/2021 Förvärv 3600,0 Antal 04,23 SEK 2019-09-20 Utanför handelsplats
Teckningsoption Teckningsoptioner av serie 2018/2022 Förvärv 3600,0 Antal 04,55 SEK 2019-09-20 Utanför handelsplats
Teckningsoption Teckningsoptioner av serie 2018/2023 Förvärv 3600,0 Antal 04,66 SEK 2019-09-20 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
Teckningsoptioner av serie 2018/2021 Förvärv 2019-09-20 Utanför handelsplats 3600,0 (Antal) 4,23 SEK
Teckningsoptioner av serie 2018/2022 Förvärv 2019-09-20 Utanför handelsplats 3600,0 (Antal) 4,55 SEK
Teckningsoptioner av serie 2018/2023 Förvärv 2019-09-20 Utanför handelsplats 3600,0 (Antal) 4,66 SEK
<< Tillbaka