Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Systematic Growth AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Ashkan Pouya
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot/suppleant
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Sdiptech AB (publ)
LEI-kod
549300JBO7VTEGMRW310
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Aktie SDIP B SE0003756758 Avyttring 300000,0 Antal 65,00 SEK 2019-11-14 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
SDIP B SE0003756758 Avyttring 2019-11-14 Utanför handelsplats 300000,0 (Antal) 65,00 SEK
<< Tillbaka