Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
P-O Söderberg Holding AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Per-Olof Söderberg
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn
Ratos AB
Emittentens LEI
2138008KECUUB9VR4798
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Köpoption Köpoption Ratos 2016/2021 Inlösen egenutfärdat instrument 10625,0 Antal 02,61 SEK 2021-02-23 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Köpoption Ratos 2016/2021 Inlösen egenutfärdat instrument 2021-02-23 Utanför handelsplats 10625,0 (Antal) 2,61 SEK
<< Tillbaka