Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Jens Henriksson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Jens Henriksson
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Swedbank AB
Emittentens LEI-kod
M312WZV08Y7LYUC71685
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Swedbank AB ser A SE0000242455 Förvärv 3 000 Antal 149,06 SEK 2021-04-30 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Swedbank AB ser A SE0000242455 Förvärv 2021-04-30 NASDAQ STOCKHOLM AB 3 000 (Antal) 149,06 SEK
<< Tillbaka