Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Soren Tulstrup
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Soren Tulstrup
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Hansa Biopharma AB
Emittentens LEI-kod
549300LLEO25ZJJ3NT91
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Hansa Biopharma AB SE0002148817 Förvärv 3000,0 Antal 150,27575 SEK 2021-05-07 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Hansa Biopharma AB SE0002148817 Förvärv 2021-05-07 NASDAQ STOCKHOLM AB 3000,0 (Antal) 150,27575 SEK
<< Tillbaka