Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Daniel Vennerstrand
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Daniel Vennerstrand
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Zinzino AB
Emittentens LEI-kod
549300Z20D1BP4MA0040
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Zinzino B SE0002480442 Avyttring 2 000 Antal 79,5272 SEK 2021-06-11 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Zinzino B SE0002480442 Avyttring 2021-06-11 FIRST NORTH SWEDEN 2 000 (Antal) 79,5272 SEK
<< Tillbaka