Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
MDM Advokat AB
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
MDM Advokat AB
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
TCECUR Sweden AB (publ)
Emittentens LEI-kod
5493003ZI0TPZJFPRM70
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
BTA (betald tecknad aktie) TCECUR Sweden BTA SE0017084031 Teckning 3 925,0 Antal 32,00 SEK 2021-11-25 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
TCECUR Sweden BTA SE0017084031 Teckning 2021-11-25 Utanför handelsplats 3 925,0 (Antal) 32,00 SEK
<< Tillbaka