Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Rolf Fredrik Hallencreutz
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Rolf Fredrik Hallencreutz
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
AAC Clyde Space AB
Emittentens LEI-kod
549300XQ7MZYAEFJLX90
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie AAC Clyde Space AB SE0009268154 Förvärv 60 000,0 Antal 03,22 SEK 2021-11-25 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
AAC Clyde Space AB SE0009268154 Förvärv 2021-11-25 NASDAQ STOCKHOLM AB 60 000,0 (Antal) 3,22 SEK
<< Tillbaka