Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Magdalena Tharaldsen
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Magdalena Tharaldsen
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Calmark Sweden AB
Emittentens LEI-kod
549300WMWI5AGUIRWO04
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
BTA (betald tecknad aktie) Calmark BTA B SE0017083785 Teckning 5 968,0 Antal 05,40 SEK 2021-11-24 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Calmark BTA B SE0017083785 Teckning 2021-11-24 Utanför handelsplats 5 968,0 (Antal) 5,40 SEK
<< Tillbaka