Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Carl Höglund
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Carl Höglund
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Tempest Security AB
Emittentens LEI-kod
549300Q5OJJLZN6Z9D25
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Tempest Security AB SE0010469221 Förvärv 129 Antal 34,70 SEK 2021-11-25 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Tempest Security AB SE0010469221 Förvärv 71 Antal 34,90 SEK 2021-11-26 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Tempest Security AB SE0010469221 Förvärv 2021-11-25 FIRST NORTH SWEDEN 129 (Antal) 34,70 SEK
Tempest Security AB SE0010469221 Förvärv 2021-11-26 FIRST NORTH SWEDEN 71 (Antal) 34,90 SEK
<< Tillbaka