Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Hans Toll
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Hans Toll
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Avanza Bank Holding AB
Emittentens LEI-kod
549300MBWR5H8SIJLE03
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Aktie SE0012454072 Förvärv 2 650 Antal 283,28 SEK 2022-01-24 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Aktie SE0012454072 Förvärv 2022-01-24 NASDAQ STOCKHOLM AB 2 650 (Antal) 283,28 SEK
<< Tillbaka