Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Rolf Magnus Sävenäs
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Rolf Magnus Sävenäs
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Electrolux Professional AB
Emittentens LEI-kod
5493001KJTIIGC8Y1R12
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie EPRO B Förvärv 1 500 Antal 54,05 SEK 2022-03-25 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
EPRO B Förvärv 2022-03-25 Utanför handelsplats 1 500 (Antal) 54,05 SEK
<< Tillbaka