Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2016-10-16 Mackmyra Svensk Whisky AB Magnus Dandanell VD Ja Teckning Mackmyra BTA B SE0008964589 2016-09-16 13 860 Antal 8,50 SEK Anmälan
2016-10-15 NIBE Industrier AB NIKLAS GUNNARSSON Annan befattning Teckning NIBE Industrier AB TR B SE0009163660 2016-10-14 54 857 Antal 48,00 SEK Reviderad Anmälan
2016-10-14 NIBE Industrier AB CHRISTER FREDRIKSSON Affärsområdeschef Avyttring NIBE Industrier AB TR B SE0009163660 2016-10-10 1 329 477 Antal 3,201963 SEK Reviderad Anmälan
2016-10-14 NIBE Industrier AB CHRISTER FREDRIKSSON Affärsområdeschef Avyttring NIBE Industrier AB TR B SE0009163660 2016-10-11 1 538 363 Antal 3,022386 SEK Reviderad Anmälan
2016-10-14 NIBE Industrier AB CHRISTER FREDRIKSSON Affärsområdeschef Teckning NIBE Serie A SE0009163652 2016-10-12 214 765 Antal 48,00 SEK Reviderad Anmälan
2016-10-14 Pilum AB ROLF HASSELSTRÖM Styrelseledamot/suppleant Förvärv Pilum Aktie SE0008966014 2016-10-11 488 Antal 0,00 SEK Anmälan
2016-10-14 Pilum AB Rolf Hasselström Styrelseledamot/suppleant Ja Förvärv Pilum Aktie SE0008966014 2016-10-11 387 Antal 0,00 SEK Anmälan
2016-10-14 byggmäster anders j ahlström holding ab STEFAN DAHLBO tillträdande vd Förvärv aktier serie b SE0006510491 2016-10-14 70 000 Antal 87,50 SEK Anmälan
2016-10-14 byggmäster anders j ahlström holding ab STEFAN DAHLBO tillträdande vd Pantsättning aktier serie b SE0006510491 2016-10-14 70 000 Antal 87,50 SEK Anmälan
2016-10-14 byggmäster anders j ahlström holding ab STEFAN DAHLBO tillträdande vd Teckning Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB Teckningsoptioner, löptid 15-10-2021, teckningskurs 87 kr, teckningsperiod 1-10—15-10-2021 2016-10-14 280 000 Antal 10,89 SEK Anmälan