Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2016-10-14 byggmäster anders j ahlström holding ab STEFAN DAHLBO tillträdande vd Pantsättning Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB Teckningsoptioner, löptid 15-10-2021, teckningskurs 87 kr, teckningsperiod 1-10—15-10-2021 2016-10-14 280 000 Antal 10,89 SEK Anmälan
2016-10-14 Mackmyra Svensk Whisky AB Magnus Dandanell VD Teckning Mackmyra BTA B SE0008964589 2016-09-16 33 240 Antal 8,50 SEK Anmälan
2016-10-14 Storytel AB (publ) SOFIE LODHAMMAR ZETTERGREN Ekonomi/finanschef Förvärv B-aktie SE0007439443 2016-10-13 24 391 Antal 41,00 SEK Anmälan
2016-10-14 Sprint Bioscience HumanCap Nordic AB Styrelseledamot/suppleant Förvärv Sprint Bioscience SE0006343745 2016-10-12 8 000 Antal 38,99 SEK Anmälan
2016-10-14 Sprint Bioscience HumanCap Nordic AB Styrelseledamot/suppleant Förvärv Sprint Bioscience SE0006343745 2016-10-13 2 000 Antal 38,52 SEK Anmälan
2016-10-14 NIBE Industrier AB CHRISTEL FRITIOFSSON Koncernledning Teckning ISIN 0009163652 NIBE BTA A 2016-10-14 214 765 Antal 48,00 SEK Anmälan
2016-10-14 Immunovia AB LINDA DEXLIN MELLBY Ledningsgruppsmedlem Förvärv IMMNOV BTA SE0009155336 2016-10-13 30 Antal 87,00 EUR Anmälan
2016-10-14 AB Igrene Bror Maths Henry Budh VD Förvärv AB Igrene SE0006091476 2016-10-12 2 000 Antal 18,00 SEK Anmälan
2016-10-14 NIBE Industrier AB Christel Fritiofsson Koncernledning Ja Teckning SE 0009163652 NIBE BTA A 2016-10-14 107 492 Antal 48,00 SEK Anmälan
2016-10-14 NIBE Industrier AB HANS BACKMAN Ekonomi/finanschef Ja Teckning NIBE Industrier AB BTA B SE0009163678 2016-10-13 20 Antal 48,00 SEK Anmälan