Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2023-06-09 Plejd AB Mikael Blixman Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Teckning Plejd Aktie SE0008014476 2023-06-07 7 000 Antal 86,00 SEK Anmälan
2023-06-09 Plejd AB Helena Anna Margareta Lennartsson Annan ledande befattningshavare Lösen minskning Plejd Option SE0008014476 2023-06-07 3 828 Antal 86,00 SEK Anmälan
2023-06-09 Plejd AB Helena Anna Margareta Lennartsson Annan ledande befattningshavare Teckning Plejd Aktie SE0008014476 2023-06-07 1 172 Antal 86,00 SEK Anmälan
2023-06-09 Plejd AB Linda Kjellberg Ekonomichef/finanschef/finansdirektör, Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Lösen minskning Plejd Option SE0008014476 2023-06-07 6 000 Antal 86,00 SEK Anmälan
2023-06-09 Plejd AB Linda Kjellberg Ekonomichef/finanschef/finansdirektör, Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Teckning Plejd Aktie SE0008014476 2023-06-07 3 000 Antal 86,00 SEK Anmälan
2023-06-09 Seafire AB (publ) Johan Bennarsten Verkställande direktör (VD) Förvärv Seafire AB Aktie SE0009779796 2023-06-09 2 500 Antal 14,99 SEK Anmälan
2023-06-09 Avanza Bank Holding AB Sven Hagströmer Styrelseordförande Ja Förvärv Avanza Bank Holding AB Aktie SE0012454072 2023-06-09 50 000 Antal 219,18 SEK Anmälan
2023-06-09 Sdiptech AB (publ) Bengt Lejdström Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2023-06-09 350 Antal 274,12 SEK Anmälan
2023-06-09 Norva24 Group Mikael Smedborn Annan ledande befattningshavare Förvärv Norva24 Group AB Aktie SE0017084759 2023-06-07 1 000 Antal 25,80 SEK Historik Anmälan
2023-06-09 Nowonomics AB (publ) Per-Anders Tammerlöv Styrelseledamot Ja Lösen minskning Nowonomics TO2 Teckningsoption SE0017083397 2023-06-07 250 770 Antal 9,30 SEK Anmälan
Visar 11 till 20 av 111254 result