Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2021-10-29 Electrolux Professional AB Carsten Voigtlaender Styrelseledamot Förvärv Electrolux Professional AB ser. B Aktie SE0013747870 2021-10-28 5 000 Antal 6,9585 EUR Anmälan
2021-10-25 AB Electrolux Ulla Viveka Litzén Styrelseledamot Lösen minskning ELUX IL B Inlösenaktie SE0016589162 2021-10-25 4 000 Antal 17,00 SEK Anmälan
2021-08-30 AB Electrolux Karin Overbeck Styrelseledamot Förvärv Electrolux, AB ser. B Aktie SE0000103814 2021-08-27 465 Antal 21,78 EUR Anmälan
2021-08-18 AB Electrolux Staffan Bohman Styrelseordförande Förvärv Electrolux, AB ser. B Aktie SE0000103814 2021-08-18 25 000 Antal 219,8001 SEK Anmälan
2021-07-22 AB Electrolux Karin Overbeck Styrelseledamot Förvärv Electrolux, AB ser. B Aktie SE0000103814 2021-07-20 710 Antal 21,04 EUR Anmälan
2021-05-31 AB Electrolux Lars Ola Martin Nilsson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Electrolux, AB ser. B Aktie SE0000103814 2021-05-31 5 200 Antal 235,436933 SEK Anmälan
2021-03-22 AB Electrolux Karin Overbeck Styrelseledamot Förvärv Electrolux, AB ser. B Aktie SE0000103814 2021-03-19 840 Antal 23,69 EUR Anmälan
2021-03-15 AB Electrolux Adam Cich Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Electrolux, AB ser. B Aktie SE0000103814 2021-03-12 5 000 Antal 234,50 SEK Anmälan
2021-02-16 AB Electrolux Carsten Franke Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Tilldelning Electrolux, AB ser. B Aktie SE0000103814 2021-02-12 183 Antal 209,67 SEK Anmälan
2021-02-16 AB Electrolux Carsten Franke Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Electrolux, AB ser. B Aktie SE0000103814 2021-02-12 87 Antal 209,67 SEK Anmälan
Visar 11 till 20 av 179 result