Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2022-11-15 Sdiptech AB (publ) Erik Hedenryd Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-11-10 3 700 Antal 209,00 SEK Anmälan
2022-11-07 Sdiptech AB (publ) Bengt Lejdström Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-11-07 200 Antal 221,80 SEK Anmälan
2022-09-28 Sdiptech AB (publ) Steven Gilsdorf Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-09-26 600 Antal 179,50 SEK Anmälan
2022-09-20 Sdiptech AB (publ) Bengt Lejdström Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-09-20 440 Antal 192,48 SEK Anmälan
2022-07-27 Sdiptech AB (publ) Bengt Lejdström Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Avyttring Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-07-25 1 130 Antal 267,90 SEK Anmälan
2022-06-20 Sdiptech AB (publ) Erik Hedenryd Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-06-15 750 Antal 260,00 SEK Anmälan
2022-06-20 Sdiptech AB (publ) Bengt Lejdström Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Avyttring Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-06-15 4 400 Antal 259,73 SEK Anmälan
2022-06-20 Sdiptech AB (publ) Fredrik Navjord Annan ledande befattningshavare Förvärv Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-06-20 240 Antal 261,00 SEK Anmälan
2022-06-17 Sdiptech AB (publ) Steven Gilsdorf Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-06-14 194 Antal 262,00 SEK Anmälan
2022-06-09 Sdiptech AB (publ) Per Urban Doverholt Styrelseledamot Förvärv Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-06-09 50 Antal 294,00 SEK Anmälan
Visar 1 till 10 av 191 result