Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2022-03-25 Sdiptech AB (publ) Bengt Lejdström Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-03-24 110 Antal 356,00 SEK Anmälan
2022-03-21 Sdiptech AB (publ) Fredrik Navjord Annan ledande befattningshavare Förvärv Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-03-21 100 Antal 350,50 SEK Anmälan
2022-03-14 Sdiptech AB (publ) Anders Mattson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-03-10 1 000 Antal 345,00 SEK Anmälan
2022-03-13 Sdiptech AB (publ) Erik Hedenryd Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-03-09 9 000 Antal 336,00 SEK Anmälan
2022-03-13 Sdiptech AB (publ) Erik Hedenryd Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-03-09 9 000 Antal 336,00 SEK Anmälan
2022-03-10 Sdiptech AB (publ) Johnny Alvarsson Styrelseledamot Förvärv AKtie Aktie SE0006758348 2022-03-10 8 000 Antal 349,00 SEK Anmälan
2022-03-10 Sdiptech AB (publ) Johnny Alvarsson Styrelseledamot Avyttring AKtie Aktie SE0006758348 2022-03-10 9 036 Antal 351,00 SEK Anmälan
2022-03-07 Sdiptech AB (publ) Steven Gilsdorf Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Lösen minskning Teckningsoptioner B-aktier serie 2018/2022 Teckningsoption 2022-03-03 22 800 Antal 67,10 SEK Anmälan
2022-03-07 Sdiptech AB (publ) Steven Gilsdorf Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Lösen ökning Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-03-03 22 800 Antal 67,10 SEK Anmälan
2022-03-07 Sdiptech AB (publ) Anders Mattson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Lösen minskning Teckningsoptioner B-aktier serie 2018/2022 Teckningsoption 2022-03-03 22 800 Antal 67,10 SEK Anmälan
Visar 11 till 20 av 187 result