Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2022-03-07 Sdiptech AB (publ) Anders Mattson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Lösen ökning Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-03-03 22 800 Antal 67,10 SEK Anmälan
2022-03-07 Sdiptech AB (publ) My Matilda Lundberg Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Lösen minskning Teckningsoptioner B-aktier serie 2018/2022 Teckningsoption 2022-03-03 2 100 Antal 67,10 SEK Anmälan
2022-03-07 Sdiptech AB (publ) My Matilda Lundberg Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Lösen ökning Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-03-03 2 100 Antal 67,10 SEK Anmälan
2022-03-07 Sdiptech AB (publ) Fredrik Navjord Annan ledande befattningshavare Lösen minskning Teckningsoption B-Aktier serie 2018/2022 Teckningsoption 2022-03-03 17 500 Antal 67,10 SEK Anmälan
2022-03-07 Sdiptech AB (publ) Fredrik Navjord Annan ledande befattningshavare Lösen ökning Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-03-03 17 500 Antal 67,10 SEK Anmälan
2022-03-07 Sdiptech AB (publ) Erik Hedenryd Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Lösen minskning Teckningsoptioner B-aktier serie 2018/2022 Teckningsoption 2022-03-03 9 000 Antal 67,10 SEK Anmälan
2022-03-07 Sdiptech AB (publ) Erik Hedenryd Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Lösen ökning Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-03-03 9 000 Antal 67,10 SEK Anmälan
2022-03-07 Sdiptech AB (publ) Jakob Holm Verkställande direktör (VD) Lösen minskning Teckningsoptioner B-aktier serie 2018/22 Teckningsoption 2022-03-03 63 000 Antal 67,10 SEK Anmälan
2022-03-07 Sdiptech AB (publ) Jakob Holm Verkställande direktör (VD) Lösen ökning Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2022-03-03 63 000 Antal 67,10 SEK Anmälan
2022-03-07 Sdiptech AB (publ) Bengt Lejdström Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Lösen minskning Teckningsoptioner B-aktier serie 2018/2022 Teckningsoption 2022-03-03 22 800 Antal 67,10 SEK Anmälan
Visar 21 till 30 av 187 result