Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2021-11-01 Sdiptech AB (publ) Bengt Lejdström Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2021-10-28 5 000 Antal 418,00 SEK Anmälan
2021-11-01 Sdiptech AB (publ) Bengt Lejdström Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Ja Förvärv Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2021-10-27 305 Antal 411,00 SEK Anmälan
2021-10-26 Sdiptech AB (publ) Fredrik Navjord Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2021-10-26 240 Antal 416,00 SEK Anmälan
2021-08-06 Sdiptech AB (publ) Anders Mattson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2021-07-23 2 300 Antal 440,00 SEK Anmälan
2021-06-23 Sdiptech AB (publ) Johan Lahiri Annan ledande befattningshavare Förvärv Teckningsoptioner av serie 2021/2024 Teckningsoption 2021-06-21 12 000 Antal 48,50 SEK Anmälan
2021-06-23 Sdiptech AB (publ) Bengt Lejdström Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Teckningsoptioner av serie 2021/2024 Teckningsoption 2021-06-21 37 500 Antal 48,50 SEK Anmälan
2021-06-23 Sdiptech AB (publ) Jakob Holm Verkställande direktör (VD) Förvärv Teckningsoptioner av serie 2021/2024 Teckningsoption 2021-06-21 50 000 Antal 48,50 SEK Anmälan
2021-06-22 Sdiptech AB (publ) Steven Gilsdorf Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Teckningsoptioner av serie 2021/2024 Teckningsoption 2021-06-21 37 500 Antal 48,50 SEK Anmälan
2021-06-22 Sdiptech AB (publ) Erik Hedenryd Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Teckningsoptioner av serie 2021/2024 Teckningsoption 2021-06-21 15 000 Antal 48,50 SEK Anmälan
2021-06-22 Sdiptech AB (publ) Fredrik Navjord Annan ledande befattningshavare Förvärv Teckningsoptioner av serie 2021/2024 Teckningsoption 2021-06-21 25 000 Antal 48,50 SEK Anmälan
Visar 51 till 60 av 187 result