Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2021-06-22 Sdiptech AB (publ) Anders Mattson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Teckningsoptioner av serie 2021/2024 Teckningsoption 2021-06-21 27 000 Antal 48,50 SEK Anmälan
2021-06-21 Sdiptech AB (publ) Erik Hedenryd Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2021-06-21 3 000 Antal 390,11 SEK Anmälan
2021-06-21 Sdiptech AB (publ) Erik Hedenryd Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2021-06-21 3 000 Antal 388,15 SEK Anmälan
2021-06-07 Sdiptech AB (publ) Eola Änggård Runsten Styrelseledamot Ja Förvärv Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2021-06-04 600 Antal 366,00 SEK Historik Anmälan
2021-06-06 Sdiptech AB (publ) Eola Änggård Runsten Styrelseledamot Ja Förvärv Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2021-06-04 600 Antal 366,00 SEK Reviderad Anmälan
2021-03-05 Sdiptech AB (publ) Fredrik Navjord Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Lösen minskning Teckningsoptioner av serie 2018/2021 Teckningsoption 2021-03-03 17 500 Antal 59,80 SEK Anmälan
2021-03-05 Sdiptech AB (publ) Fredrik Navjord Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Lösen ökning Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2021-03-03 17 500 Antal 59,80 SEK Anmälan
2021-03-05 Sdiptech AB (publ) Anders Mattson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Lösen ökning Sdiptech AB ser B Aktie SE0003756758 2021-03-03 22 800 Antal 59,80 SEK Anmälan
2021-03-05 Sdiptech AB (publ) Anders Mattson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Lösen minskning Teckningsoptioner av serie 2018/2021 Teckningsoption 2021-03-03 22 800 Antal 59,80 SEK Anmälan
2021-03-04 Sdiptech AB (publ) Steven Gilsdorf Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Lösen minskning Teckningsoptioner av serie 2018/2021 Teckningsoption 2021-03-03 22 800 Antal 59,80 SEK Anmälan
Visar 61 till 70 av 187 result