Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2021-03-04 Sdiptech AB (publ) Steven Gilsdorf Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Lösen ökning Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2021-03-03 22 800 Antal 59,80 SEK Anmälan
2021-03-04 Sdiptech AB (publ) Erik Hedenryd Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Lösen minskning Teckningsoptioner av serie 2018/2021 Teckningsoption 2021-03-03 9 000 Antal 59,80 SEK Anmälan
2021-03-04 Sdiptech AB (publ) Erik Hedenryd Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Lösen ökning Sdiptech AB ser B Aktie SE0003756758 2021-03-03 9 000 Antal 59,80 SEK Anmälan
2021-03-04 Sdiptech AB (publ) Jakob Holm Verkställande direktör (VD) Lösen minskning Teckningsoptioner av serie 2018/21 Teckningsoption 2021-03-03 63 000 Antal 59,80 SEK Anmälan
2021-03-04 Sdiptech AB (publ) Jakob Holm Verkställande direktör (VD) Lösen ökning Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2021-03-03 63 000 Antal 59,80 SEK Anmälan
2021-03-04 Sdiptech AB (publ) Bengt Lejdström Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Lösen minskning Teckningsoptioner av serie 2018/2021 Teckningsoption 2021-03-03 22 800 Antal 59,80 SEK Anmälan
2021-03-04 Sdiptech AB (publ) Bengt Lejdström Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Lösen ökning Sdiptech AB ser B Aktie SE0003756758 2021-03-03 22 800 Antal 59,80 SEK Anmälan
2021-02-24 Sdiptech AB (publ) Jan Samuelson Styrelseordförande Lösen ökning Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2021-02-22 90 000 Antal 50,70 SEK Anmälan
2021-02-24 Sdiptech AB (publ) Jan Samuelson Styrelseordförande Lösen minskning Köpoption Köpoption 2021-02-22 90 000 Antal 50,70 SEK Anmälan
2021-02-24 Sdiptech AB (publ) Jan Samuelson Styrelseordförande Ja Förvärv Sdiptech AB ser. B Aktie SE0003756758 2021-02-22 45 000 Antal 316,00 SEK Anmälan
Visar 71 till 80 av 187 result