Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2022-01-14 Skanska AB Hans Reinholdsson Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-01-11 8 Antal 234,6101 SEK Anmälan
2022-01-14 Skanska AB Hans Reinholdsson Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-01-11 6 Antal 235,20 SEK Anmälan
2022-01-14 Skanska AB Karl Ola Fält Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-01-11 10 Antal 234,6101 SEK Anmälan
2022-01-14 Skanska AB Karl Ola Fält Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-01-11 8 Antal 235,20 SEK Anmälan
2022-01-14 Skanska AB Anders Danielsson Verkställande direktör (VD) Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-01-11 466 Antal 234,6101 SEK Anmälan
2022-01-14 Skanska AB Claes Larsson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-01-11 234 Antal 234,6101 SEK Anmälan
2022-01-14 Skanska AB Claes Larsson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-01-11 80 Antal 235,20 SEK Anmälan
2022-01-14 Skanska AB Anders Rättgård Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-01-11 16 Antal 234,6101 SEK Anmälan
2022-01-14 Skanska AB Anders Rättgård Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-01-11 10 Antal 235,20 SEK Anmälan
Visar 11 till 19 av 19 result