Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2022-04-14 Skanska AB Anders Rättgård Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-04-12 19 Antal 205,6581 SEK Anmälan
2022-04-13 Skanska AB Richard Kennedy Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-04-12 1 572 Antal 206,2832 SEK Anmälan
2022-04-13 Skanska AB Lena Hök Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-04-12 228 Antal 206,2832 SEK Anmälan
2022-04-13 Skanska AB Caroline Fellenius Omnell Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-04-12 377 Antal 206,2832 SEK Anmälan
2022-04-13 Skanska AB Magnus Persson Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-04-12 1 264 Antal 206,2832 SEK Anmälan
2022-04-13 Skanska AB Therese Tegner Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-04-12 198 Antal 206,2832 SEK Anmälan
2022-04-13 Skanska AB Hans Reinholdsson Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-04-12 41 Antal 206,2832 SEK Anmälan
2022-04-13 Skanska AB Karl Ola Fält Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-04-12 66 Antal 206,2832 SEK Anmälan
2022-04-13 Skanska AB Goran Pajnic Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-04-12 12 Antal 206,2832 SEK Anmälan
2022-04-13 Skanska AB Anders Danielsson Verkställande direktör (VD) Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2022-04-12 1 078 Antal 206,2832 SEK Anmälan
Visar 11 till 20 av 22 result