Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2022-06-02 BONESUPPORT HOLDING AB Helena Brandt Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Tilldelning BONESUPPORT HOLDING AB Aktie SE0009858152 2022-05-31 28 004 Antal 57,4558 SEK Anmälan
2022-06-02 BONESUPPORT HOLDING AB Helena Brandt Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring BONESUPPORT HOLDING AB Aktie SE0009858152 2022-05-31 16 024 Antal 57,4558 SEK Anmälan
2022-06-02 BONESUPPORT HOLDING AB Annelie Aava Vikner Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Tilldelning BONESUPPORT HOLDING AB Aktie SE0009858152 2022-05-31 28 004 Antal 57,4558 SEK Anmälan
2022-06-02 BONESUPPORT HOLDING AB Annelie Aava Vikner Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring BONESUPPORT HOLDING AB Aktie SE0009858152 2022-05-31 16 024 Antal 57,4558 SEK Anmälan
2022-06-02 BONESUPPORT HOLDING AB Håkan Johansson Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Tilldelning BONEX Aktie SE0009858152 2022-06-01 28 004 Antal 57,4558 SEK Anmälan
2022-06-02 BONESUPPORT HOLDING AB Håkan Johansson Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Avyttring BONEX Aktie SE0009858152 2022-06-01 16 024 Antal 57,4558 SEK Anmälan
2022-05-11 BONESUPPORT HOLDING AB Emil Billbäck Verkställande direktör (VD) Tilldelning BONESUPPORT HOLDING AB Aktie SE0009858152 2022-05-11 74 680 Antal 0,00 SEK Anmälan
2022-05-10 BONESUPPORT HOLDING AB Johan Nordström Annan ledande befattningshavare Tilldelning BONESUPPORT HOLDING AB Aktie SE0009858152 2022-05-10 6 222 Antal 41,4013 SEK Anmälan
2022-05-09 Bonesupport Holding AB Lennart Johansson Styrelseordförande Tilldelning BONESUPPORT HOLDING AB Aktie SE0009858152 2022-05-09 30 000 Antal 41,40 SEK Anmälan
2021-12-06 BONESUPPORT HOLDING AB FERGUS MACLEOD Vice VD Förvärv BONESUPPORT HOLDING AB Aktie SE0009858152 2021-12-03 5 000 Antal 36,40 SEK Anmälan
Visar 51 till 60 av 141 result