Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2021-06-11 C-RAD AB Emelie Gessner Gozzi Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Employee option Warrant SE0002016352 2021-06-11 500 Antal 11,50 SEK Anmälan
2021-06-10 C-RAD AB Ivan Astralaga Annan ledande befattningshavare Förvärv Employe option Warrant SE0002016352 2021-06-10 7 230 Antal 11,50 SEK Anmälan
2021-06-10 C-RAD AB Annica Jämtén Ericsson Annan ledande befattningshavare Förvärv Employee option Warrant SE0002016352 2021-06-10 10 000 Antal 11,50 SEK Anmälan
2021-05-11 C-RAD AB Håkan Axelsson Annan ledande befattningshavare Avyttring C-Rad AB Namn-Aktier B o.N. Aktie SE0002016352 2021-05-10 250 Antal 63,00 SEK Anmälan
2021-03-26 C-RAD AB Håkan Axelsson Annan ledande befattningshavare Avyttring C-Rad AB Namn-Aktier B o.N. Aktie SE0002016352 2021-03-23 138 Antal 59,70 SEK Anmälan
2021-02-12 C-RAD AB Wang Xiaodong Styrelseordförande Teckning Warrant Aktie SE0002016352 2021-02-12 26 000 Antal 40,54 SEK Anmälan
2021-02-12 C-RAD AB Wang Xiaodong Styrelseordförande Lösen minskning Warrant Warrant SE0002016352 2021-02-12 26 000 Antal 4,80 SEK Anmälan
2021-02-12 C-RAD Tim Thurn Verkställande direktör (VD) Lösen ökning C-RAD AB ser. B Aktie SE0002016352 2021-02-11 20 000 Antal 40,54 SEK Anmälan
2021-02-11 C-RAD AB Håkan Axelsson Annan ledande befattningshavare Förvärv C-RAD B Aktie SE0002016352 2021-02-11 10 000 Antal 40,54 SEK Anmälan
2020-08-27 C-rad AB Kicki Wallje Lund Styrelseledamot/suppleant Avyttring C-rad AB Aktie SE0002016352 2020-08-25 18 679 Antal 36,00 SEK Anmälan
Visar 21 till 30 av 98 result