Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2017-06-29 Elekta AB Richard Hausmann VD Förvärv Elekta AB ser. B SE0000163628 2017-06-29 9 500 Antal 8,35 EUR Anmälan
2017-05-03 Elekta AB JAN SECHER Styrelseledamot/suppleant Lösen minskning Elekta AB KV 2 B SE0004548030 2017-04-26 46 800 Belopp 46 800,00 SEK Anmälan
2017-05-02 Elekta AB Luciano Cattani Non executive director Lån mottaget Convirtible Elekta AB SE0004548030 2017-04-26 20 000 Antal 1,00 SEK Anmälan
2017-05-02 ELEKTA Birgitta Stymne Göransson Styrelseledamot/suppleant Lösen minskning Elekta AB KV 2 B SE0004548030 2017-04-27 38 000 Belopp 39 546,15 SEK Anmälan
2017-04-28 Elekta AB Laurent Leksell Styrelseledamot/suppleant Lösen minskning Elekta AB KV 2 B SE0004548030 2017-04-27 13 666 420 Antal 13 666 420,00 SEK Anmälan
2017-04-28 Elekta AB Laurent Leksell Styrelseledamot/suppleant Lösen minskning Elekta AB KV 2 B SE0004548030 2017-04-27 8 347 200 Antal 8 347 200,00 SEK Anmälan
2017-04-27 Elekta AB Johan Sedihn koncernledningsmedlem Inlösen egenutfärdat instrument konveribellån 2017-04-25 395 060 Belopp 395 060,00 SEK Anmälan
2017-04-27 Elekta AB Håkan Bergström Ekonomi/finanschef Inlösen egenutfärdat instrument Elekta AB KV 2 B SE0004548030 2017-04-25 700 260 Belopp 700 260,00 SEK Anmälan
2017-03-24 Elekta AB Laurent Leksell Styrelseledamot/suppleant Avyttring Elekta AB ser. B SE0000163628 2017-03-22 250 000 Antal 83,27 SEK Historik Anmälan
2017-03-24 Elekta AB Laurent Leksell Styrelseledamot/suppleant Förvärv Elekta AB ser. A 2017-03-22 730 769 Antal 97,50 SEK Historik Anmälan
Visar 91 till 100 av 105 result