Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2021-09-20 Episurf Medical AB Laura Shunk Styrelseledamot Förvärv Episurf Medical AB B Aktie SE0003491562 2021-09-20 25 000 Antal ,45 USD Anmälan
2021-09-15 Episurf Medical AB Patrick Jamnik Annan ledande befattningshavare Förvärv Episurf Medical AB B Aktie SE0003491562 2021-09-15 43 050 Antal 3,9829 SEK Anmälan
2021-08-25 Episurf Medical AB Dennis Stripe Styrelseordförande Förvärv Episurf Medical AB B Aktie SE0003491562 2021-08-24 18 000 Antal 3,28017333 SEK Historik Anmälan
2021-08-25 Episurf Medical AB Dennis Stripe Styrelseordförande Förvärv Episurf Medical AB B Aktie SE0003491562 2021-08-24 18 000 Antal 3,28017333 USD Reviderad Anmälan
2021-07-20 Episurf Medical AB Laura Shunk Styrelseledamot Förvärv Episurf Medical AB B Aktie SE0003491562 2021-07-16 25 000 Antal ,40 USD Anmälan
2021-07-19 Episurf Medical AB Christian Krüeger Styrelseledamot Förvärv Episurf Medical AB B Aktie SE0003491562 2021-07-19 100 000 Antal 3,44 SEK Anmälan
2021-07-16 Episurf Medical AB Veronica Wallin Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Episurf Medical AB B Aktie SE0003491562 2021-07-16 20 000 Antal 3,28 SEK Anmälan
2021-07-16 Episurf Medical AB Veronica Wallin Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Episurf Medical AB B Aktie SE0003491562 2021-07-16 20 000 Antal 3,28 SEK Anmälan
2021-06-16 Episurf Medical AB Sten Fredrik Zetterberg Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Tilldelning Prestationsoption 2021/2024 (A) Option 2021-06-14 250 355 Antal ,00 SEK Anmälan
2021-06-15 Episurf Medical AB Michael Näsström Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Tilldelning Prestationsoption 2021/2024 (A) Option 2021-06-14 155 341 Antal ,00 SEK Anmälan
Visar 1 till 10 av 174 result