Publiceringsdatum Utgivare Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Handelsplats Status
2021-06-14 Episurf Medical AB Veronica Wallin Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Tilldelning Prestationsoption 2021/2024 (A) 2021-06-14 230296 Antal 0,00 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2021-06-03 Episurf Medical AB Sten Fredrik Zetterberg Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Konvertering minskning Personaloption 2017/2020 (B) 2021-05-31 14450 Antal 0,00 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2021-06-03 Episurf Medical AB Sten Fredrik Zetterberg Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Konvertering minskning Teckningsoption 2017/2020 (A) 2021-05-31 3200 Antal 0,00 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2021-06-03 Episurf Medical AB Katarina Flodström Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Konvertering minskning Personaloption 2017/2020 (B) 2021-05-31 27400 Antal 0,00 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2021-06-03 Episurf Medical AB Katarina Flodström Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Konvertering minskning Teckningsoption 2017/2020 (A) 2021-05-31 3200 Antal 0,00 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2021-06-03 Episurf Medical AB Pål Ryfors Verkställande direktör (VD) Konvertering minskning Personaloption 2017/2020 (B) 2021-05-31 30950 Antal 0,00 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2021-06-03 Episurf Medical AB Pål Ryfors Verkställande direktör (VD) Konvertering minskning Teckningsoption 2017/2020 (A) 2021-05-31 15000 Antal 0,00 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2021-06-03 Episurf Medical AB Veronica Wallin Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Konvertering minskning Personaloption 2017/2020 (B) 2021-05-31 12350 Antal 0,00 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2021-06-03 Episurf Medical AB Veronica Wallin Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Konvertering minskning Teckningsoption 2017/2020 (A) 2021-05-31 9600 Antal 0,00 SEK Utanför handelsplats Detaljer
2021-05-17 Episurf Medical AB Dennis Stripe Styrelseordförande Förvärv Episurf Medical AB B SE0003491562 2021-05-12 23500 Antal 3,4179 SEK NASDAQ STOCKHOLM AB Detaljer
Visar 11 till 20 av 170 result