Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2021-05-17 Imint Image Intelligence AB Thomas Sporrong Annan ledande befattningshavare Förvärv IMINT Image Intelligence AB Namn-Aktier o.N. Aktie SE0007692124 2021-05-14 18 000 Antal 28,37 SEK Anmälan
2021-05-17 Imint Peter Ekerling Styrelseordförande Ja Förvärv Imint Aktie 2021-05-14 200 Antal 49,60 SEK Anmälan
2021-05-12 Imint Öjvind Norberg Styrelseledamot Förvärv Imint Aktie 2021-05-11 4 559 Antal 51,60 SEK Anmälan
2021-05-10 Imint (Image Intelligece AB) Johan Svensson Annan ledande befattningshavare Förvärv IMINT Image Intelligence AB Namn-Aktier o.N. Aktie SE0007692124 2021-05-07 18 000 Antal 28,37 SEK Anmälan
2021-05-10 Imint (Image Intelligece AB) Johan Svensson Annan ledande befattningshavare Avyttring IMINT Image Intelligence AB Namn-Aktier o.N. Aktie SE0007692124 2021-05-10 16 000 Antal 44,00 SEK Anmälan
2021-04-07 Imint Peter Ekerling Styrelseordförande Ja Förvärv Imint Aktie 2021-04-07 1 450 Antal 35,50 SEK Anmälan
2021-03-03 Imint Peter Ekerling Styrelseordförande Förvärv Imint Aktie 2021-03-03 2 000 Antal 24,20 SEK Anmälan
2021-03-03 Imint Peter Ekerling Styrelseordförande Ja Förvärv Imint Aktie 2021-03-02 400 Antal 25,00 SEK Anmälan
2021-02-26 IMINT Image Intelligence Anders Ingeström Styrelseledamot Förvärv IMINT Image Intelligence Aktie SE0007692124 2021-02-25 1 200 Antal 27,40 SEK Anmälan
2021-02-23 IMINT Image Intelligence Thomas Sporrong Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv IMINT Aktie SE0007692124 2021-02-23 1 700 Antal 28,40 SEK Anmälan
Visar 71 till 80 av 130 result