Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2019-10-26 NetEnt AB Henrik Fagerlund Managing Director, NetEnt Malta Förvärv NetEnt AB ser. B Aktie SE0007074828 2019-09-05 10 000 Antal 27,75 SEK Historik Anmälan
2019-10-26 NetEnt AB Henrik Fagerlund Managing Director, NetEnt Malta Förvärv NetEnt AB ser. B Aktie SE0012455525 2019-10-25 10 000 Antal 27,85 SEK Historik Anmälan
2019-10-25 NetEnt AB Henrik Fagerlund Managing Director, NetEnt Malta Förvärv NetEnt AB ser. B Aktie SE0012455525 2019-10-25 10 000 Antal 27,85 SEK Reviderad Anmälan
2019-10-24 Netent AB Lars Johansson Ekonomi/finanschef Förvärv NetEnt AB ser B Aktie SE0012455525 2019-10-24 10 000 Antal 26,70 SEK Anmälan
2019-09-06 NetEnt AB Peter Hamberg men förvärvet är gjort av Adriana Hamberg fru Styrelseledamot/suppleant Ja Förvärv Net Entertainment NE AB ser. B Aktie SE0001989252 2019-09-05 2 000 Antal 27,80 SEK Anmälan
2019-09-05 NetEnt AB Henrik Fagerlund Managing Director, NetEnt Malta Förvärv NetEnt AB ser. B Aktie SE0007074828 2019-09-05 10 000 Antal 27,75 SEK Reviderad Anmälan
2019-06-19 NetEnt AB Pontus Lindvall Styrelseledamot/suppleant Avyttring NE IL A Inlösenaktie SE0012455517 2019-06-17 1 000 000 Antal 2,25 SEK Anmälan
2019-06-19 NetEnt AB Pontus Lindvall Styrelseledamot/suppleant Avyttring NE IL A Inlösenaktie SE0012455517 2019-06-18 2 161 000 Antal 2,25 SEK Anmälan
2019-06-19 NetEnt AB Pontus Lindvall Styrelseledamot/suppleant Avyttring NE IL B Inlösenaktie SE0012455533 2019-06-17 4 552 500 Antal 2,25 SEK Anmälan
2019-06-18 NetEnt AB Lars Johansson Ekonomi/finanschef Förvärv NetEnt AB Teckningsoption 2019-06-17 12 000 Antal 2,15 SEK Anmälan
Visar 61 till 70 av 127 result