Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2022-07-04 549300DZ9ONT2AXY4029 Carl Fredrik Christian Trahn Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Teckningsoption 2022/2025 Teckningsoption 2022-07-04 20 000 Antal 7,80 SEK Anmälan
2022-07-04 Axolot Solutions Holding AB Mikael Åbacka Styrelseledamot Avyttring TR Teckningsrätt/Uniträtt SE0015243597 2022-05-30 1 054 504 Antal 0,001 SEK Anmälan
2022-07-04 Axolot Solutions Holding AB Mikael Åbacka Styrelseledamot Avyttring TR Teckningsrätt/Uniträtt SE0015243597 2022-05-30 1 700 000 Antal 0,002 SEK Anmälan
2022-07-04 Axolot Solutions Holding AB Mikael Åbacka Styrelseledamot Avyttring TR Teckningsrätt/Uniträtt SE0015243597 2022-05-27 1 000 000 Antal 0,005 SEK Anmälan
2022-07-04 ZWIPE AS Bishwajit Choudhary Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Tilldelning Options Option NO0010721277 2022-06-13 70 000 Antal 17,96 NOK Historik Anmälan
2022-07-04 Tingsvalvet Fastighets AB (publ) Sven Engwall Styrelseledamot Ja Tilldelning Tingsvalvet UR BTU (betald tecknad unit) SE0018040818 2022-06-28 13 356 Antal 300,00 SEK Anmälan
2022-07-04 Tempest Security AB Carl Höglund Annan ledande befattningshavare Förvärv Tempest Security AB Aktie SE0010469221 2022-06-29 30 Antal 21,20 SEK Anmälan
2022-07-04 Tingsvalvet Fastighets AB (publ) Sven Engwall Styrelseledamot Förvärv Tingsvalvet UR BTU (betald tecknad unit) SE0018040818 2022-06-28 13 356 Antal 300,00 SEK Makulerad Anmälan
2022-07-04 AegirBio AB Anders Ingvarsson Styrelseordförande Ja Teckning AegirBio AB BTU BTU (betald tecknad unit) SE0018041683 2022-06-30 3 857 Antal 20,40 SEK Historik Anmälan
2022-07-04 Tingsvalvet Fastighets AB (publ) Sven Engwall Styrelseledamot Förvärv Tingsvalvet UR BTU (betald tecknad unit) SE0018040818 2022-06-28 13 356 Antal 300,00 SEK Makulerad Anmälan
Visar 1 till 10 av 93470 result