Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2024-05-21 Guideline Geo AB (publ) Anders Lennart Gemfors Styrelseordförande Förvärv Guideline Geo AB Aktie SE0005562014 2024-05-21 19 418 Antal 12,95 SEK Anmälan
2024-05-21 XSpray Pharma AB (publ) Anders Bladh Styrelseledamot Ja Förvärv Xspray Pharma AB Aktie SE0009973563 2024-05-21 10 000 Antal 56,46 SEK Anmälan
2024-05-21 SAAB Aktiebolag Mats Fredrik Wicksell Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Saab AB serie B Aktie SE0021921269 2024-05-17 855,34 Antal 239,25 SEK Anmälan
2024-05-21 SAAB Aktiebolag Lars Tossman Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Saab AB serie B Aktie SE0021921269 2024-05-17 3 976,049 Antal 239,25 SEK Anmälan
2024-05-21 NOTE AB (publ) Kamran Hugo Christian Shahabi Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring NOTE AB Aktie SE0001161654 2024-05-17 1 728 Antal 146,50 SEK Anmälan
2024-05-21 SAAB Aktiebolag Bengt Mikael Johansson Verkställande direktör (VD) Avyttring Saab AB serie B Aktie SE0021921269 2024-05-17 21 004,837 Antal 239,25 SEK Anmälan
2024-05-21 Addtech AB Per Lundblad Annan ledande befattningshavare Förvärv Addtech AB ser. B Aktie SE0014781795 2024-05-20 1 180 Antal 249,20 SEK Anmälan
2024-05-21 SAAB Aktiebolag Görgen Johansson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Saab AB serie B Aktie SE0021921269 2024-05-17 4 761,5 Antal 239,25 SEK Makulerad Anmälan
2024-05-21 Addtech AB Daniel Prelevic Annan ledande befattningshavare Förvärv Addtech AB ser. B Aktie SE0014956561 2024-05-21 2 000 Antal 159,50 SEK Reviderad Anmälan
2024-05-21 SAAB Aktiebolag Görgen Johansson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Saab AB serie B Aktie SE0021921269 2024-05-17 4 761,5 Antal 239,25 SEK Makulerad Anmälan
Visar 91 till 100 av 128561 result