Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2024-05-21 SAAB Aktiebolag Christian Hedelin Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Saab AB serie B Aktie SE0021921269 2024-05-17 3 026,3 Antal 239,25 SEK Anmälan
2024-05-21 SAAB Aktiebolag Lena Eliasson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Saab AB serie B Aktie SE0021921269 2024-05-17 4 666,985 Antal 239,25 SEK Anmälan
2024-05-21 NOTE AB (publ) Johannes Lind Widestam Verkställande direktör (VD) Avyttring NOTE AB Aktie SE0001161654 2024-05-17 18 000 Antal 146,20 SEK Anmälan
2024-05-21 SAAB Aktiebolag Anders Carp Vice VD Avyttring Saab AB serie B Aktie SE0021921269 2024-05-17 6 311,1 Antal 239,25 SEK Anmälan
2024-05-21 SAAB Aktiebolag Carl-Johan Bergholm Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Saab AB serie B Aktie SE0021921269 2024-05-17 1 501,3 Antal 239,25 SEK Anmälan
2024-05-21 SAAB Aktiebolag Annika Bäremo Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Saab AB serie B Aktie SE0021921269 2024-05-17 4 205,262 Antal 239,25 SEK Anmälan
2024-05-21 SAAB Aktiebolag Mats Fredrik Wicksell Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Tilldelning Saab AB serie B Aktie SE0021921269 2024-05-17 1 504,197 Antal 0,00 SEK Anmälan
2024-05-21 SAAB Aktiebolag Lars Tossman Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Tilldelning Saab AB serie B Aktie SE0021921269 2024-05-17 6 992,26 Antal 0,00 SEK Anmälan
2024-05-21 BPC Intruments AB Kristofer John Damian Cook Styrelseledamot Ja Avyttring BPCINS Aktie SE0017130826 2024-05-21 295 000 Antal 27,50 SEK Anmälan
2024-05-21 SAAB Aktiebolag Christian Luiga Vice VD Tilldelning Saab AB serie B Aktie SE0021921269 2024-05-17 16 997,489 Antal 0,00 SEK Anmälan
Visar 101 till 110 av 128559 result