Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2017-02-09 Skandinaviska Enskilda Banken AB Annika Falkengren VD Avyttring Skandinaviska Enskilda Banken ser. A SE0000148884 2017-02-08 73 552 Antal 0,00 SEK Anmälan
2017-02-09 Swedbank AB CAMILLA LINDER Styrelseledamot/suppleant Gåva mottagen Swedbank AB ser A SE0000242455 2017-02-08 145 Antal 0,00 SEK Anmälan
2017-02-09 Nordnet AB Suvi Tuppurainen ANB,ANBD, Landchef Finland Avyttring Nordnet AB ser. B SE0000371296 2017-02-08 5 171 Antal 38,00 SEK Anmälan
2017-02-09 Swedbank AB (publ) OLA LAURIN Annan ledande befattningshavare Förvärv Swedbank AB ser A SE0000242455 2017-02-08 5 303 Antal 0,00 SEK Anmälan
2017-02-08 Nordnet AB JENNY GARNEIJ SANDSTRÖM Chief Human Capital Officer Avyttring Nordnet AB ser. B SE0000371296 2017-02-08 6 652 Antal 38,00 SEK Anmälan
2017-02-08 Nordnet AB ROBERT STAMBRO Deputy CFO Avyttring Nordnet AB ser. B SE0000371296 2017-02-08 8 652 Antal 38,00 SEK Anmälan
2017-02-08 Nordnet AB HÅKAN NYBERG VD Avyttring Nordnet AB ser. B SE0000371296 2017-02-08 51 407 Antal 38,00 SEK Anmälan
2017-02-08 Acando AB Cecilia Beck-Friis styrelseledamot Förvärv Acando AB ser. B SE0000105116 2017-02-08 630 Antal 31,50 SEK Anmälan
2017-02-08 Swedbank AB (publ) MIKAEL BJÖRKNERT Other leading position Förvärv Swedbank AB ser A SE0000242455 2017-02-08 1 551 Antal 0,00 SEK Anmälan
2017-02-08 Swedbank AB (publ) LARS-ERIK DANIELSSON Other leading position Förvärv Swedbank AB Serie A SE0000242455 2017-02-08 1 159 Antal 0,00 SEK Anmälan