Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2024-05-21 SAAB Aktiebolag Lena Eliasson Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Tilldelning Saab AB serie B Aktie SE0021921269 2024-05-17 8 207,338 Antal 0,00 SEK Anmälan
2024-05-21 Binero Group AB (publ) Lobéus Finance AB Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Teckning Binero Group AB Aktie SE0005249570 2024-02-09 395 890 Antal 2,66 SEK Anmälan
2024-05-21 SAAB Aktiebolag Anders Carp Vice VD Tilldelning Saab AB serie B Aktie SE0021921269 2024-05-17 11 098,671 Antal 0,00 SEK Anmälan
2024-05-21 SAAB Aktiebolag Charlotta Björklund Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Tilldelning Saab AB serie B Aktie SE0021921269 2024-05-17 996,217 Antal 0,00 SEK Anmälan
2024-05-21 SAAB Aktiebolag Carl-Johan Bergholm Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Tilldelning Saab AB serie B Aktie SE0021921269 2024-05-17 2 640,179 Antal 0,00 SEK Anmälan
2024-05-21 SAAB Aktiebolag Annika Bäremo Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Tilldelning Saab AB serie B Aktie SE0021921269 2024-05-17 7 395,353 Antal 0,00 SEK Anmälan
2024-05-21 DORO AB Peter Skattenborg Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv DORO AB Aktie SE0000215493 2024-05-16 4 125 Antal 19,97 SEK Reviderad Anmälan
2024-05-21 SAAB Aktiebolag Stefan Andersson Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Tilldelning Saab AB serie B Aktie SE0021921269 2024-05-17 173,923 Antal 0,00 SEK Anmälan
2024-05-21 SAAB Aktiebolag Göran Andersson Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Tilldelning Saab AB serie B Aktie SE0021921269 2024-05-17 113,128 Antal 0,00 SEK Anmälan
2024-05-21 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Jacob Wallenberg Styrelseledamot Ja Förvärv Ericsson, Telefonab. L M ser. B Aktie SE0000108656 2024-05-16 25 000 000 Antal 62,75 SEK Anmälan
Visar 111 till 120 av 128553 result