Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2016-12-08 Everysport Media Group AB MICHAEL HANSEN Styrelseledamot/suppleant Konvertering ökning ESMG SE0002869719 2016-11-22 26 041 667 Antal 0,96 SEK Makulerad Anmälan
2016-12-08 Everysport Media Group AB MICHAEL HANSEN Styrelseledamot/suppleant Avyttring ESMG SE0002869719 2016-12-05 10 908 000 Antal 1,34 SEK Makulerad Anmälan
2016-12-08 Investor AB Petra Hedengran ledningsgruppsmedlem Lösen minskning personaloption 2016-12-08 4 000 Antal 326,00 SEK Anmälan
2016-12-08 hubbr AB Gruppo AB Ägare 10+% Förvärv hubbr AB SE0007227673 2016-09-12 871 Antal 1,05 SEK Anmälan
2016-12-08 hubbr AB Gruppo AB Ägare 10+% Förvärv Hubbr B SE0007227673 2016-09-12 9 563 Antal 1,17 SEK Anmälan
2016-12-08 hubbr AB Gruppo AB Ägare 10+% Förvärv Hubbr B SE0007227673 2016-09-19 10 000 Antal 1,05 SEK Anmälan
2016-12-08 hubbr AB Gruppo AB Ägare 10+% Förvärv Hubbr B SE0007227673 2016-09-22 10 000 Antal 1,01 SEK Anmälan
2016-12-08 hubbr AB Gruppo AB Ägare 10+% Förvärv Hubbr B SE0007227673 2016-09-22 10 000 Antal 1,04 SEK Anmälan
2016-12-08 hubbr AB Gruppo AB Ägare 10+% Förvärv Hubbr B SE0007227673 2016-10-10 2 500 Antal 1,65 SEK Anmälan
2016-12-08 hubbr AB Gruppo AB Ägare 10+% Förvärv Hubbr B SE0007227673 2016-10-12 14 000 Antal 1,47 SEK Anmälan