Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2017-02-15 Mangold AB (publ) Per-Anders Tammerlöv VD Ja Förvärv Mangold AB (publ) se0001449380 2017-02-14 10 Antal 370,00 SEK Anmälan
2017-02-15 Transcom WorldWide AB CHRISTIAN HULTÉN Regional Manager Avyttring Transcom WorldWide AB SE0006168316 2017-02-14 12 000 Antal 87,25 SEK Anmälan
2017-02-14 Clinical laserthermia systems AB Gerd Ann Gunilla Savring informationschef Förvärv BTA SE0009554447 2017-02-10 1 104 Antal 7,00 SEK Anmälan
2017-02-14 wesc lennart henden Styrelseledamot/suppleant Ja Avyttring aktier se0001824103 2017-02-14 2 114 Antal 0,59 SEK Anmälan
2017-02-14 wesc lennart henden Styrelseledamot/suppleant Ja Avyttring aktier se0001824103 2017-02-13 2 695 Antal 0,59 SEK Anmälan
2017-02-14 Bergs Timber AB Alf Åke Berg Styrelseledamot/suppleant Förvärv Bergs Timber AB ser. B SE0000101297 2017-02-14 1 500 000 Antal 2,20 SEK Anmälan
2017-02-14 AVTECH Sweden AB LARS LINDBERG Styrelseledamot/suppleant Avyttring AVT B SE0004270445 2017-02-10 6 776 Antal 3,563 SEK Anmälan
2017-02-14 AVTECH Sweden AB LARS LINDBERG Styrelseledamot/suppleant Förvärv AVT B SE0004270445 2017-02-10 812 Antal 3,60 SEK Anmälan
2017-02-14 AVTECH Sweden AB LARS LINDBERG Styrelseledamot/suppleant Förvärv AVT B SE0004270445 2017-02-13 4 384 Antal 3,672 SEK Anmälan
2017-02-14 AVTECH Sweden AB LARS LINDBERG Styrelseledamot/suppleant Förvärv AVT B SE0004270445 2017-02-14 1 580 Antal 3,696 SEK Anmälan