Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2017-02-14 Bergs Timber AB Alf Åke Berg Styrelseledamot/suppleant Förvärv Bergs Timber AB ser. B SE0000101297 2017-02-14 1 500 000 Antal 2,20 SEK Anmälan
2017-02-14 AVTECH Sweden AB LARS LINDBERG Styrelseledamot/suppleant Avyttring AVT B SE0004270445 2017-02-10 6 776 Antal 3,563 SEK Anmälan
2017-02-14 AVTECH Sweden AB LARS LINDBERG Styrelseledamot/suppleant Förvärv AVT B SE0004270445 2017-02-10 812 Antal 3,60 SEK Anmälan
2017-02-14 AVTECH Sweden AB LARS LINDBERG Styrelseledamot/suppleant Förvärv AVT B SE0004270445 2017-02-13 4 384 Antal 3,672 SEK Anmälan
2017-02-14 AVTECH Sweden AB LARS LINDBERG Styrelseledamot/suppleant Förvärv AVT B SE0004270445 2017-02-14 1 580 Antal 3,696 SEK Anmälan
2017-02-14 Clinical Laserthermia systems AB Lars-Erik Eriksson VD Avyttring TR SE0009554439 2017-02-10 917 308 Antal 0,00 SEK Anmälan
2017-02-14 JLT Mobile Computers AB Helene Käck Hustru Ja Avyttring JLT SE0000725624 2017-02-13 10 000 Antal 7,0931 SEK Anmälan
2017-02-14 JLT Mobile Computers AB Helene Käck Hustru Ja Avyttring JLT SE0000725624 2017-02-14 10 000 Antal 7,743 SEK Anmälan
2017-02-14 JLT Mobile Computers AB Anders Stefan Käck Vice VD Avyttring JLT Aktier SE0000725624 2017-02-13 10 000 Antal 7,3581 SEK Anmälan
2017-02-14 Thule Group AB KAJSA VON GEIJER Koncernledning Avyttring Teckningsoption SE0006543641 2017-02-13 104 166 Antal 37,40 SEK Anmälan