Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2016-11-30 Alligator Bioscience AB Jonas Sjögren Styrelseledamot/suppleant Ja Lån mottaget Alligator Bioscience AB SE0000767188 2016-11-22 740 200 Antal 33,80 SEK Reviderad Anmälan
2016-11-30 Kontigo Care AB DANIEL BENITEZ Styrelseledamot/suppleant Avyttring KONT SE0007075247 2016-11-29 150 000 Antal 3,90 SEK Anmälan
2016-11-30 Kontigo Care AB Henrik Nordlindh VD Förvärv KONT SE0007075247 2016-11-29 150 000 Antal 3,90 SEK Anmälan
2016-11-30 aXichem AB Jakob Axelsson Styrelseledamot/suppleant Förvärv AXIC A SE0005250719 2016-11-29 2 500 Antal 6,20 SEK Anmälan
2016-11-29 ZetaDisplay AB INGRID JONASSON BLANK Styrelseledamot/suppleant Förvärv aktie SE0001105511 2016-11-28 20 000 Antal 9,95 SEK Anmälan
2016-11-29 B&B TOOLS AB Johan Sjö Styrelseledamot i dotterbolag Ja Förvärv B&B TOOLS AB ser. B SE0000101362 2016-11-28 2 500 Antal 181,97 SEK Historik Anmälan
2016-11-29 Venue Retail Group AB AMJ Management Consulting AB VD Ja Förvärv Venue Retail Group AB ser. B SE0000396822 2016-11-29 100 000 Antal 1,73 SEK Reviderad Anmälan
2016-11-29 Star Vault AB Henrik Wydeen Nyström VD Arv ökning Star Vault AB SE0002149369 2016-11-28 133 200 Antal 0,30 SEK Anmälan
2016-11-29 PExA AB Claes Holmberg Styrelseledamot/suppleant Ja Teckning BTA SE0007412374 2016-11-29 26 000 Antal 6,35 SEK Anmälan
2016-11-29 Serneke Group AB Eva Kristina Willgård Styrelseledamot/suppleant Förvärv Serneke Group AB B SE0007278841 2016-11-28 91 Antal 106,00 SEK Anmälan