Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2024-05-21 Betsson AB Tristan Sjöberg Styrelseledamot Ja Avyttring BETS IL B Inlösenaktie SE0021626793 2024-05-21 50 000 Antal 3,753 SEK Anmälan
2024-05-21 Betsson AB Tristan Sjöberg Styrelseledamot Avyttring BETS IL B Inlösenaktie SE0021626793 2024-05-21 200 000 Antal 3,753 SEK Anmälan
2024-05-21 Investment AB Spiltan Caroline af Ugglas Styrelseledamot Förvärv Spiltan Invest Aktie SE0013382546 2024-05-20 500 Antal 228,00 SEK Anmälan
2024-05-21 BONESUPPORT HOLDING AB Helena Brandt Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring BONESUPPORT HOLDING AB Aktie SE0009858152 2024-05-21 3 500 Antal 246,050285714 SEK Anmälan
2024-05-21 Ratos AB Lars Jonas Ågrup Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Tilldelning KV 7 B Konvertibel SE0021922713 2024-05-17 4 169 000 Belopp 0,00 SEK Anmälan
2024-05-21 Ratos AB Lars Jonas Ågrup Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Tilldelning TO 8 B Teckningsoption SE0021922721 2024-05-17 100 000 Antal 9,53 SEK Anmälan
2024-05-21 Gosol Energy AB Hans Gustaf Jacobsson Styrelseordförande Förvärv Gosol Energy Group AB Aktie SE0020845071 2024-05-21 152 166 Antal 1,29 SEK Anmälan
2024-05-21 Ratos AB Johan Christian Johansson Gebauer Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Teckning KV 7 B Konvertibel SE0021922713 2024-05-17 7 295 750 Belopp 0,00 SEK Anmälan
2024-05-21 Ratos AB Johan Christian Johansson Gebauer Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv TO 8 B Teckningsoption SE0021922721 2024-05-17 125 000 Antal 9,53 SEK Anmälan
2024-05-21 SAAB Aktiebolag Robert Hellgren Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Saab AB serie B Aktie SE0021921269 2024-05-16 18,026 Antal 238,5386 SEK Anmälan
Visar 121 till 130 av 128553 result