Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2016-09-15 Invisio Communications AB Lage Jonason Styrelseledamot/suppleant Avyttring Invisio Communications AB SE0001200015 2016-09-14 916 093 Antal 67,50 SEK Anmälan
2016-09-15 Stockwik Förvaltning AB Mathias Wiesel Styrelseledamot/suppleant Ja Teckning Stockwik Förvaltning AB SE0001159344 2016-09-13 15 018 316 Antal 0,079 SEK Anmälan
2016-09-15 Bahnhof AB MALIN SVENSSON Ekonomi/finanschef Avyttring Bahnhof AB SE0002252296 2016-09-14 202 Antal 205,00 SEK Anmälan
2016-09-15 Bahnhof AB MALIN SVENSSON Ekonomi/finanschef Avyttring Bahnhof AB SE0002252296 2016-09-14 2 248 Antal 203,0443 SEK Anmälan
2016-09-15 Stockwik Förvaltning AB Olof Nordberg Styrelseledamot/suppleant Ja Teckning Stockwik Förvaltning AB SE0001159344 2016-09-13 8 704 341 Antal 0,079 SEK Anmälan
2016-09-15 Stockwik Förvaltning AB MICHAEL ANDREAS SÄFSTRAND Ekonomi/finanschef Teckning Stockwik Förvaltning AB SE0001159344 2016-09-13 695 629 Antal 0,079 SEK Anmälan
2016-09-15 Hanza Holding AB Francesco Franzé Styrelseledamot/suppleant Ja Förvärv Hanza Holding AB SE0005878543 2016-09-12 1 250 Antal 12,32 SEK Anmälan
2016-09-15 Hanza Holding AB Francesco Franzé Styrelseledamot/suppleant Ja Förvärv Hanza Holding AB SE0005878543 2016-09-13 1 750 Antal 12,35 SEK Anmälan
2016-09-15 Hanza Holding AB Francesco Franzé Styrelseledamot/suppleant Ja Förvärv Hanza Holding AB SE0005878543 2016-09-14 2 500 Antal 12,35 SEK Anmälan
2016-09-14 MSC Group AB TORBJÖRN SKOG VD i dotterbolag, ingår i koncernledningsgrupp Teckning MSC Group AB BTU SE0008963433 2016-09-14 270 000 Antal 1,50 SEK Anmälan