Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2024-06-14 NCC AKTIEBOLAG Tomas Carlsson Verkställande direktör (VD) Förvärv NCC AB ser. B Aktie SE0000117970 2024-06-13 6 132 Antal 136,8945 SEK Anmälan
2024-06-14 Lyckegård Group AB Hans Göran Vilhelm Bergengren Styrelseledamot Teckning Lyckegård Group AB Aktie SE0017160575 2024-06-13 2 224 602 Antal 1,50 SEK Anmälan
2024-06-14 Nordic Waterproofing Holding AB Esa Mäki Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Tilldelning NWG Aktie SE0014731089 2024-06-13 1 242 Antal 161,80 SEK Anmälan
2024-06-14 Embellence Group AB (publ) Magnus Welander Styrelseordförande Förvärv Teckningsoption Serie 2024-2028 Teckningsoption 2024-06-12 400 000 Antal 6,96 SEK Anmälan
2024-06-14 Skanska AB Therese Tegner Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2024-06-11 416 Antal 185,70 SEK Historik Anmälan
2024-06-14 PMD Device Solutions Limited Myles Murray Verkställande direktör (VD) Interntransaktion – Avyttring PMD Device Solutions Aktie SE0021513645 2024-06-12 7 950 987 Antal 10,70 SEK Anmälan
2024-06-13 Transferator AB (publ) Fredrik Vojbacke Verkställande direktör (VD) Avyttring Transferator B Aktie SE0017911241 2024-06-10 22 771 Antal 3,45 SEK Anmälan
2024-06-13 Transferator AB (publ) Fredrik Vojbacke Verkställande direktör (VD) Avyttring Transferator A Aktie SE0017911233 2024-06-10 14 901 Antal 3,31 SEK Anmälan
2024-06-13 Enrad AB Andreas Bäckäng Verkställande direktör (VD) Avyttring Enrad AB Aktie 2024-06-12 500 000 Antal 9,00 SEK Anmälan
2024-06-13 Enrad AB Andreas Bäckäng Verkställande direktör (VD) Teckning Enrad AB Teckningsoption 2024-06-12 500 000 Antal 3,15 SEK Anmälan
Visar 141 till 150 av 131017 result