Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2024-06-13 Fantasma Games AB (publ) Tianzhi Zhou Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Fantasma Games AB Aktie SE0015557053 2024-06-13 1 000 Antal 44,44 SEK Anmälan
2024-06-13 CombinedX AB (publ) Jörgen Qwist Verkställande direktör (VD) Förvärv CombinedX TO 2024/2027 Teckningsoption SE0022244034 2024-06-13 9 000 Antal 5,04 SEK Anmälan
2024-06-13 Avida Finans AB (publ) Geir Olsen Styrelseledamot Ja Avyttring AVF 002 Obligation SE0012729085 2024-06-13 15 000 000 Antal 1,00 SEK Anmälan
2024-06-13 Avida Finans AB (publ) Geir Olsen Styrelseledamot Ja Teckning Additional Tier 1 Capital Notes Obligation SE0022241477 2024-06-13 15 000 000 Antal 1,00 SEK Anmälan
2024-06-13 Sedana Medical AB (publ) Peter Sackey Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Sedana Medical AB Aktie SE0009947534 2024-06-10 8 000 Antal 25,70 SEK Anmälan
2024-06-13 Attendo AB (publ) Virpi Holmqvist Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Attendo AB Aktie SE0007666110 2024-06-12 6 865 Antal 44,778 SEK Anmälan
2024-06-13 Precio Fishbone AB Patrik Salén Styrelseordförande Avyttring PRCO B Aktie SE0000141137 2024-06-13 294 379 Antal 28,00 SEK Anmälan
2024-06-13 Cheffelo AB Klaus Toft Nørgaard Annan ledande befattningshavare Ja Avyttring Cheffelo AB Aktie SE0015556873 2024-06-11 4 905 Antal 25,2127 SEK Anmälan
2024-06-13 Prevas AB Robert Tönhardt Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Prevas AB ser. B Aktie SE0000356008 2024-05-31 7 Antal 140,00 SEK Anmälan
2024-06-13 Prevas AB Robert Tönhardt Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Prevas AB ser. B Aktie SE0000356008 2024-06-03 532 Antal 141,10 SEK Anmälan
Visar 151 till 160 av 131016 result