Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2024-06-13 Prevas AB Robert Tönhardt Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Avyttring Prevas AB ser. B Aktie SE0000356008 2024-06-12 14 Antal 136,30 SEK Anmälan
2024-06-13 Camurus AB Fredrik Tiberg Verkställande direktör (VD) Ja Avyttring Camurus AB Subscription warrant 2021/2024 Teckningsoption 2024-06-13 1 000 Antal 0,00 SEK Anmälan
2024-06-13 Transferator AB (publ) Maelir AB Styrelseordförande Avyttring Transferator B Aktie SE0017911241 2024-06-10 3 875 Antal 3,76 SEK Anmälan
2024-06-13 CirChem AB Thomas Pålsson Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Ja Förvärv CirChem AB Aktie SE0015193529 2024-06-13 10 000 Antal 3,18 SEK Anmälan
2024-06-13 CombinedX AB (publ) Anna Cedgård Hedström Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv CombinedX TO 2024/2027 Teckningsoption SE0022244034 2024-06-10 6 000 Antal 5,04 SEK Historik Anmälan
2024-06-13 Skanska AB Therese Tegner Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Depåbevis SE0000113250 2024-06-11 416 Antal 185,70 SEK Reviderad Anmälan
2024-06-13 Skanska AB Staale Roed Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2024-06-11 556 Antal 185,70 SEK Anmälan
2024-06-13 Skanska AB Hans Reinholdsson Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2024-06-11 8 Antal 185,70 SEK Anmälan
2024-06-13 Skanska AB Anders Rättgård Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2024-06-11 16 Antal 185,70 SEK Anmälan
2024-06-13 Skanska AB Magnus Persson Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Skanska AB ser. B Aktie SE0000113250 2024-06-11 1 118 Antal 185,70 SEK Anmälan
Visar 161 till 170 av 131015 result