Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2022-07-04 Eyeonid Group AB Peter Erik Daniel Ekelund Styrelseledamot Förvärv Eyeonid Group Aktie SE0007280482 2022-07-01 1 000 000 Antal 0,139 SEK Anmälan
2022-07-04 Elon AB Hans-Eric Schultz Annan ledande befattningshavare Förvärv Elon AB Teckningsoption serie 2022/2025 Teckningsoption 2022-07-01 50 000 Antal 4,47 SEK Anmälan
2022-07-04 Elon AB (publ). Christer Palmgren Annan ledande befattningshavare Förvärv Elon AB Teckningsoption serie 2022/2025 Teckningsoption 2022-07-01 32 000 Antal 4,47 SEK Anmälan
2022-07-04 Elon AB (publ) Peter Brodén Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Förvärv Elon AB Teckningsoption serie 2022/2025 Teckningsoption 2022-07-01 90 000 Antal 4,47 SEK Anmälan
2022-07-04 Elon AB (publ). Christian Dahlborg Annan ledande befattningshavare Förvärv Elon AB Teckningsoption serie 2022/2025 Teckningsoption 2022-07-01 50 000 Antal 4,47 SEK Anmälan
2022-07-04 Elon AB (publ) Åsa Skog Annan ledande befattningshavare Förvärv Elon AB Teckningsoption serie 2022/2025 Teckningsoption 2022-07-01 31 000 Antal 4,47 SEK Anmälan
2022-07-04 Elon AB (publ) Jakob Dahlner Annan ledande befattningshavare Förvärv Elon AB Teckningsoption serie 2022/2025 Teckningsoption 2022-07-01 31 000 Antal 4,47 SEK Anmälan
2022-07-04 Elon AB (publ) Stefan Lebrot Verkställande direktör (VD) Förvärv Elon AB Teckningsoption serie 2022/2025 Teckningsoption 2022-07-01 69 000 Antal 4,47 SEK Anmälan
2022-07-04 Elon AB (publ) Anneli Sjöstedt Vice VD Förvärv Elon AB Teckningsoption serie 2022/2025 Teckningsoption 2022-07-01 20 000 Antal 4,47 SEK Anmälan
2022-07-04 AegirBio AB Seppo Mäkinen Styrelseledamot Teckning AegirBio AB BTU BTU (betald tecknad unit) SE0018041683 2022-06-30 3 607 Antal 20,40 SEK Historik Anmälan
Visar 11 till 20 av 93470 result