Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2022-01-25 Svolder AB Magnus Malm Styrelseledamot Förvärv Svolder AB ser. A Aktie SE0017161441 2022-01-24 931 Antal 100,00 SEK Anmälan
2022-01-25 Karolinska Development AB Johan Dighed Vice VD Gåva mottagen Karolinska Dev TR Teckningsrätt/Uniträtt SE0017161409 2022-01-25 192 150 Antal 0,00 SEK Anmälan
2022-01-25 Gabather AB Michael Witt Verkställande direktör (VD) Förvärv serie 2022/2025 Teckningsoption 2022-01-24 50 000 Antal 0,64 SEK Anmälan
2022-01-25 Gabather AB Katarina Anna-Maria Gospic Styrelseledamot Förvärv 2022/2025 Teckningsoption 2022-01-24 50 000 Antal 0,64 SEK Anmälan
2022-01-25 Avanza Bank Holding AB Teresa Schechter Annan ledande befattningshavare Förvärv Avanza Bank Holding AB Aktie SE0012454072 2022-01-25 200 Antal 280,90 SEK Anmälan
2022-01-25 Investor Aktiebolag Petra Hedengran Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Investor AB ser. B Aktie SE0015811963 2022-01-25 2 500 Antal 198,00 SEK Anmälan
2022-01-25 Fantasma Games AB Tianzhi Zhou Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Fantasma Games AB TO1 Warrant SE0015659693 2022-01-24 15 700 Antal 3,96 SEK Historik Anmälan
2022-01-25 Fantasma Games AB Tianzhi Zhou Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv TECKNINGSOPTIONER Teckningsoption 2022-01-24 22 098 Antal 1,86 SEK Anmälan
2022-01-25 Aros Bostadsutveckling AB Ken Wendelin Vice VD Förvärv Aros Bostadsutveckling AB Aktie SE0010547786 2022-01-24 367 Antal 59,70 SEK Anmälan
2022-01-25 Integrum AB Magnus Lindholm Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv Integrum incitamentsprogram 2021/2024 Teckningsoption 2022-01-25 10 000 Antal 8,88 SEK Anmälan
Visar 81 till 90 av 83467 result